Kiirusehoidik

Püsikiiruse hoidja* - ooterežiimi lülitamine

Uuendatud 7/23/2018

Püsikiiruse hoidja (CC – Cruise Control) aitab juhil hoida ühtlast sõidukiirust.

Alljärgnevalt on kirjeldatud lülitamist ooterežiimi.

Roolil olev klahvistik ja näidikuplokk.

Roolil olev klahvistik ja näidikuplokk.

Püsikiirushoidik – sisse/välja lülitamine.
Ooterežiim lõpeb ja salvesatud kiirus taastub.
Ooterežiim
Aktiveerige ja reguleerige kiirust.
Valitud kiirus (HALL = ooterežiim).
Kiirusehoidik aktiivne - VALGE sümbol (HALL = ooterežiim).

Kiirusehoidik lülitatakse välja roolinupuga (1) või mootori seiskamisega - seadistatud/salvestatud kiirus kustutatakse ja seda ei saa nupuga taastada.


Kas sellest oli abi?