Kiirusehoidik

Püsikiiruse hoidja* - Seadistatud kiiruse taastamine

Uuendatud 7/23/2018

Püsikiiruse hoidja (CC – Cruise Control) aitab juhil hoida ühtlast sõidukiirust.

Pärast ajutist väljalülitamist ja ooterežiimis olekut toimub üleminek seadistatud kiirusele.

Roolil olev klahvistik ja näidikuplokk.

Roolil olev klahvistik ja näidikuplokk.

Püsikiirushoidik – sisse/välja lülitamine.
Ooterežiim lõpeb ja salvesatud kiirus taastub.
Ooterežiim
Aktiveerige ja reguleerige kiirust.
Valitud kiirus (HALL = ooterežiim).
Kiirusehoidik aktiivne - VALGE sümbol (HALL = ooterežiim).

Kiirusehoidiku uuesti aktiveerimiseks ooterežiimist:

  • Vajuta rooli nuppu .
> Näidikuploki märgistus (5) ja sümbol (6) muutub HALLIST VALGEKS - auto kasutab viimati salvestatud kiirust.

Märkus

Kui kiirus on taastatud valimisega, võib kiirus märgatavalt suureneda.


Kas sellest oli abi?