Turvalisus

Ohutus - hoiatussümbol

Uuendatud 7/23/2018

Vea tuvastamise korral veaotsingu käigus või süsteemi sisselülitamisel kuvatakse vastav ohusümbol. Vajadusel kuvatakse hoiatussümbol koos vastavasisulise teatega näidikuploki infonäidikule.

Turvapatjade süsteemiTurvapatjade süsteemi  ohukolmnurk ja hoiatussümbol analoog-näidikupaneelil.

Turvapatjade süsteemi ohukolmnurk ja hoiatussümbol analoog-näidikupaneelil.

Turvapatjade süsteemi ohukolmnurk ja hoiatussümbol digitaalsel näidikupaneelil.

Turvapatjade süsteemi ohukolmnurk ja hoiatussümbol digitaalsel näidikupaneelil.

Näidikuplokil olev hoiatustähis süttib, kui kaugjuhtimispult-võti on süüteasendis II. Tähis kustub, kui turvapadjasüsteemi tõrke eemaldamisest on möödunud umbes 6 sekundit.

Hoiatus

Kui turvapadjasüsteemi hoiatussümbol ei kustu või süttib sõidu ajal, ei ole turvapadjasüsteem täiesti funktsionaalne. Sümbol näitab tõrget turvavööde eelpingutisüsteemis, SIPS-is, IC-süsteemis või muud tõrget süsteemis. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo esindusse niipea kui võimalik.

Kui ohusümbol ei toimi õigesti, ilmub ohukolmnurga kujutis ja SRS-turvapadi Vajalik hooldus või SRS-turvapadi Lase kohe hooldada süttib ekraanil. Volvo soovitab viivitamatult pöörduda volitatud Volvo teenindusse.


Kas sellest oli abi?