Lukustamine/lukust avamine

Elektriline tagaluuk*

Uuendatud 7/23/2018

Auto tagaluugi saab avada/sulgeda näidikupaneelil paiknevast nupust, käepideme kummiplaadist või kaugjuhtimispuldist. Sulgemiseks kasutage tagaluugi sulgemisnuppu.

P3-835-xc60 Taillgate

Sulgemisnupp

Märkus

Elektrilisel käitamisel arvestage katuse kõrgusega. Ärge kasutage tagaluugi elektrilist avamist ja sulgemist madala lae korral, vt jaotist "Tagaluugi avamise/sulgemise katkestamine".

Märkus

 • Kui süsteem on töötanud pikka aega järjest, lülitub see ülekoormuse vältimiseks välja. Seda saab uuesti kasutada umbes 3 minuti pärast.
 • Kui starteri aku on tühi või lahti ühendatud siis, kui tagaluuk on avatud, tuleb see süsteemi lähtestamiseks käsitsi sulgeda. Kehtib ka siis, kui tagaluuk on olnud avatud kauem kui 24 tundi.

Programmeeritav maksimaalne avamine

Tagaluugi maksimaalset avamiskõrgust saab muuta näiteks madala laega garaaži korral.

Maksimaalse avanemisasendi seadistamiseks toimige järgmiselt.

Avage tagaluuk − peatage see avatud asendis.

Hoidke tagaluugi allservas olevat nuppu vähemalt kolm sekundit all.

Määratud asend salvestatakse.

Maksimaalse avamisasendi nullimiseks toimige järgmiselt.

Seadke tagaluuk käsitsi kõrgeimasse asendisse, hoidke tagaluugi nuppu vähemalt 3 sekundit all.

Lähtestamine on teostatud. Seejärel avaneb tagaluuk maksimaalsesse avamisasendisse.

Muljumiskaitse

Kui miski takistab tagaluugil piisavalt tugevalt avanemist/sulgumist, aktiveerub muljumiskaitse.

 • Avanemise ajal lülitub elektriline tagaluuk välja ja tagaluuk peatub.
 • Sulgemisel tagaluuk peatub ja seejärel avaneb täielikult.

Hoiatus

Võtke avamisel/sulgemisel arvesse vahelejäämise ohtu. Enne kui hakkate avama/sulgema, veenduge, et kedagi ei viibi tagaluugi läheduses, sest vahelejäämisel võivad olla tõsised tagajärjed.

Tagaluugi kasutamisel peab olema ettevaatlik.

Survevardad

P5-XC90-High pressure preloaded spring

Elektrilise tagaluugi survevardad.

Hoiatus

Ärge avage elektrilise tagaluugi eelpingutatud vedrusid. Need on suure surve all ja võite end nende avamisel vigastada.

Tagaluugi avamine

Symbol lastning i bagageutrymmet

Tagaluuki saab avada kolmel viisil (kaks neist toimuvad selle nupu abil):

 • Pikk vajutus esitule juhtpaneelil – hoidke nuppu all, kuni tagaluuk hakkab avanema.
 • Pikk vajutus kaugjuhtimispult-võtme nupul – hoia nuppu all, kuni tagaluuk hakkab avanema.
 • Vajuta kergelt kummiga kaetud surveplaadile välimise käepideme all.

Tagaluugi sulgemine

Symbol lastning i bagageutrymmet

Sulge tagaluugil oleva nupu abil või käsitsi.

 • Vajuta nuppu – tagaluuk sulgub automaatselt.

Peata tagaluugi avanemine/sulgumine

Symbol lastning i bagageutrymmet

Seda saab teha neljal viisil (millest kolm sisaldavad selle nupu kasutamist):

 • Vajutage esitule juhtpaneelil olevat nuppu
 • Vajuta kaugjuhtimispult-võtme nuppu
 • Vajuta tagaluugi nuppu
 • Vajuta välise käepideme all olevat kummist surveplaati.

- Tagaluugi liikumine katkeb ja tagaluuk seiskub.

Tagaluugi käsitsi kasutamine

Oluline

Tagaluugi käsitsi kasutamisel avage ja sulgege see aeglaselt. Takistuse ilmnemisel ärge püüdke seda jõuga avada või sulgeda. Vastasel juhul võite tagaluuki kahjustada ja see ei pruugi enam korralikult toimida.

Süsteem lahutatakse, kui avamine/sulgumine katkeb vastavalt eelnevale jaotisele.

 • Tagaluuki saab seejärel käsitsi kasutada.

Kas sellest oli abi?