Sätted

Juhiekraani seadistused

Uuendatud 7/9/2020

Juhiekraani seadistused

Juhi ekraani kuvamisvalikud saab määrata juhi ekraani rakendusmenüü ja keskekraani sätete menüü abil.

Juhi ekraani rakenduse menüü sätted

P5-1746-Driver display app menu

Joonis on illustratiivne – paigutus võib olla erinev.

Rakenduste menüü avatakse ja seda juhitakse rooli parempoolse klahvistikuga.

Rakenduste menüüs saate valida, millist teavet juhi ekraanile kuvatakse:

 • Pardaarvuti
 • meediumimängija
 • Telefon
 • navigatsioonisüsteem*.

Keskekraani sätted

Teabe tüübi valimine

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage My CarJuhi infoekraanJuhi infoekraani teave.

Valige, mida taustal kuvatakse.

 • Ära kuva taustal teavet
 • Kuva teave esitatava meedia kohta
 • Kuva navigatsioon ka määramata marsruudi korral

  Kaart kuvatakse vaid 12-tolliselt juhiekraanil*. 8-tollisel juhiekraanil kuvatakse ainult suunised.

  .

Teema valimine

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Valige My CarJuhi infoekraanKuva teemad

Valige juhiekraani teema (väljanägemine):

 • Glass
 • Minimalistic
 • Performance
 • Chrome Rings.

Keele valimine

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Keele valimiseks puudutage SüsteemSüsteemi keeled ja ühikudSüsteemi keel.

Muudatus mõjutab kõikide ekraanide keelevalikut.

Need sätted on isiklikud ja salvestatakse automaatselt aktiivse juhi profiili.


Kas sellest oli abi?