Raadio

Raadiojaamade otsing

Uuendatud 7/9/2020

Raadiojaamade otsing

Raadio loob automaatselt loendi tugeva signaali jaamadest.

P5-1717-Radio library search

Otsitavad parameetrid olenevad valitud sagedusribast.

  • AM – raadiojaam ja sagedusriba.
  • FM – raadiojaam, žanr ja sagedusriba.
  • DAB* – ansamblid ja jaamad.

Vajutage Teek.

Vajutage .

Avaneb klahvistikuga otsingukuva.

Otsinguks sisestage märgusõnad.

Otsimine toimub iga tähemärgi sisestamisel ning tulemusi näidatakse kategooria järgi.

Jaama otsing käsitsi

P5-1717-Radio manual tuning

Kui valite jaama käsitsi otsingu, ei muutu halva vastuvõtusignaali korral raadiosagedusala enam automaatselt.

Vajutage Käsitsi häälestus, tõmmake hooba või vajutage või . Pika vajutuse korral hüppab otsing järgmise sagedusribas saadaoleva jaama juurde. Kasutada võib ka rooli parempoolset klahvistikku.


Kas sellest oli abi?