Tagaiste

Tagaistme seljatugede langetamine

Uuendatud 7/9/2020

Tagaistme seljatugede langetamine

Tagaistme seljatugi on jaotatud kaheks osaks. Kaht osa saab eraldi ette lasta.

Hoiatus

  • Enne sõidu alustamist reguleerige istet ja fikseerige see. Olge istme reguleerimisel ettevaatlik. Hooletu või ettevaatamatu reguleerimine võib põhjustada inimvigastusi.
  • Pika eseme vedamisel tuleb see järsu pidurduse tagajärjel kaasneva võimaliku kehavigastuse ja kahjustuste vältimiseks alati korralikult kinnitada.
  • Autosse pagasi paigutamisel ja selle eemaldamisel lülitage mootor alati välja ja rakendage seisupidur.
  • Automaatkäigukastiga autodel liigutage käigukang eksliku liigutamise vältimiseks asendisse P.

Oluline

Istme seljatoe allalaskmisel peab tagaiste olema tühi. Ka turvavööd ei tohi olla ühendatud. Vastasel korral võivad tagaistmepolstrid viga saada.

Oluline

Enne tagaistme seljatoe langetamist peab integreeritud turvatooli istmepadi* olema alumises asendis.

Keskmise istme käetugi* tuleb enne istme allalaskmist üles tõsta.

Tagaistme alla klapitav luuk tuleb enne istme allalaskmist sulgeda.

Märkus

Tagaistmete seljatugede täielikuks kokkuliigendamiseks võib osutuda vajalikuks esiistmete ettelükkamine ja/või seljatugede püstisuunamine.

Seljatoe langetamine autos elektroonilise langetamise funktsiooniga*

Kui autol on tagaistme elektroonilise langetamise funktsioon, saate istet langetada, kasutades pakiruumis olevaid nuppe. Tagaistet on võimalik alla lasta ka käepidemetega istme peal.

Hoiatus

Tagaistme automaatsel klappimisel veenduge, et keegi ei jää selle vahele. Kuna see toimub nupuvajutuse järel automaatselt, ei tohi keegi tagaistmel istuda ega selle lähedal viibida.

Seljatoe langetamine pakiruumis olevaid nuppe kasutades

P5-1717-XC60+XC60H-fold seat electrically

Tagaistme klappimise lihtsustamiseks peab auto seisma paigal ja tagaluuk olema avatud. Veenduge, et tagaistmel ei istu kedagi ja seal pole ühtegi objekti.

Langetage keskmise istme peatugi käsitsi.

Hoidke nuppu klappimiseks all. Vasaku ja parema seljatoe jaoks on vastavalt nupud L ja R.

Seljatoed tulevad lukkude küljest lahti. Kõigepealt lastakse alla peatoed, seejärel lastakse seljatoed automaatselt horisontaalasendisse.

Seljatugede langetamine tagaistmes olevaid käepidemeid kasutades

P5-1717-XC60+XC60H-folding rear seat manually (w/ el. option)

Veenduge, et tagaistmel ei istu kedagi ja seal pole ühtegi objekti.

Langetage keskmise istme peatugi käsitsi.

Tõmmake käepidemeid auto vasaku- ja parempoolsetel seljatugedel ettepoole, et lasta alla vastavalt tagaistme vasakut või paremat poolt.

Seljatoed tulevad lukkude küljest lahti. Kõigepealt lastakse alla peatoed, seejärel lastakse seljatoed automaatselt horisontaalasendisse.

Seljatugede käsitsi langetamine

Kui autos saab tagaistet alla lasta käsitsi, laske istme vasak ja parem pool alla tagaistme käepidemetega.

P5-1717-OM-XC60+XC60H-manual folding rear seat_image1of2
P5-1817-XC60-XC60H-Manual folding rear seat_image 2of2

Veenduge, et tagaistmel ei istu kedagi ja seal pole ühtegi objekti.

Langetage keskmise istme peatugi käsitsi.

Tõmmake üles seljatoe lukustuspide , klappides seljatuge samal ajal ette. Peatugede lukustuspidemed tõmmatakse seljatoe allalaskmisel automaatselt üles. Punane märk seljatoe riivil näitab, et seljatugi ei ole enam fikseeritud.

Märkus

Kui seljatugi on langetatud, ei takista peatugi istmepadja madalamasse asendisse liigutamist. Materjali kahjustamise vältimiseks reguleerige langetatava istme peatuge.

Seljatugi tuleb lukust lahti ja see tuleb horisontaalsesse asendisse lasta käsitsi.

Seljatoe tõstmine

Seljatoe viimine ülemisse asendisse toimub käsitsi.

Liigutage seljatugi üles/taha.

Vajutage seljatuge, kuni lukk läheb kinni.

Tõstke peatugesid käsitsi.

Vajadusel tõstke keskmise istme peatuge.

Hoiatus

Kui seljatugi on üles tõstetud, ei tohi punane märgutuli enam põleda. Kui see põleb endiselt, ei ole seljatugi paika fikseerunud.

Hoiatus

Veenduge, et tagaistme seljatugi ja peatugi on pärast ülespööramist õigesti fikseerunud.

Kui tagaistmetel on reisijaid, tuleb külgmiste istmete peatoed alati üles tõsta.


Kas sellest oli abi?