Kliimasüsteemi juhtsüsteem

Kliima juhtnupud

Uuendatud 7/9/2020

Kliima juhtnupud

Kliimaseadmesüsteemi funktsioone juhitakse keskkonsooli füüsiliste nuppudega, keskekraanilt ja tunnelkonsooli tagaosa kliima juhtnuppudega*.

Keskkonsooli füüsilised nupud

P5-1507–Climate–Physical buttons
Tuuleklaasisoojenduse* ja maksimaalse sulatuse nupp.
Tagaakna ja küljepeeglite elektrisoojenduse nupp.

Kiimarida keskekraanil

Enim kasutatavaid kliimafunktsioone saab reguleerida kliimareal.

P5-1507–Climate–Climate pane
Juhi ja juhi kõrvalistuja poole temperatuuri regulaatorid.
Soojenduse* ja ventilatsiooniga* juhi- ja juhi kõrvalistuja istme ning roolisoojenduse* juhtnupud.
Nupp kliimakuva avamiseks. Nupu graafika näitab aktiveeritud kliima sätet.

Kliimakuva keskekraanil

  Kesknupu üks vajutus kliimareal avab kliimakuva.

  Varustuse tasemest olenevalt saab kliimakuva jagada mitmele vahekaardile. Sakkide vahetamiseks tõmmake sõrmega paremale/vasakule või vajutage vastavat pealkirja.

  Põhikliima

  Lisaks kliimarea funktsioonidele saab sakil Põhikliima juhtida ka teisi peamisi kliimafunktsioone.

  P5-1507–Climate–Main climate screen
  Max, Elektriline, Taga – akende ja küljepeeglite sulatamise juhtnupud.
  KLS – kliimaseadme juhtnupud.
  Ringlus – õhuringluse juhtnupud.
  Õhujaotuse juhtnupud.
  Esiistme ventilaatori juhtimine (kahevööndilise kliima korral jagatakse seda tagaistmega).
  AUTO – kliima automaatne reguleerimine.

  Tagaistme kliima juhtimine*

  Kõiki tagaistme kliimafunktsioone saab reguleerida sakil Tagakliima.

  P5-1617-S90/V90–Climate–Rear climate screen
  Teise rea kliima – juhib tagaistme kliimafunktsioone. Tagaistme ventilaatori juhtnupud.
  Tagaistme temperatuuri regulaatorid.
  Soojendusega tagaistme juhtnupud*.

  Seisukliima*

  Auto seisukliimat saab juhtida sakil Parkimiskliima.

  Tunnelkonsooli tagaosas olevad kliima juhtnupud*

  P5-1717–Climate–Rear climate controls
  Soojendusega tagaistme juhtnupud*.
  Tagaistme ventilaatori juhtnupud.
  Tagaistme temperatuuri regulaatorid.
  Lukustamise / lukust avamise nupp kliimapaneelil.

  Kui auto tunnelkonsooli tagaosas pole kliimapaneeli, aga soojendusega tagaistmed* on paigaldatud, siis saab neid juhtida tunnelkonsooli tagaosas olevate füüsiliste nuppudega.

  Kliimapaneelil on ekraanilukk, et hoida ära ventilaatori kiiruse ja temperatuuri soovimatu muutmine. Kui ekraan on lukustatud, kuvatakse ainult istmete juhtnupud* ja lukust avamise nupp.

  Pärast lukust avamist saab ventilaatori kiirust ja temperatuuri muuta kliimapaneelil, kus kuvatakse kõik valitud kliimaseaded. Pärast inaktiivsusperioodi lukustub ekraan automaatselt.


  Kas sellest oli abi?