Tutvuge oma juhendiga

XC60
2019

Navigeerimine

11 Tulemused

Sensus Navigation*

Sensus Navigation on satelliidipõhine liiklusinfo- ja navigatsioonisüsteem.

Navigatsioonisüsteemi* aktiveerimine ja inaktiveerimine

Navigatsioonisüsteem aktiveerub automaatselt juhiukse avamisel ning deaktiveerub ainult siis, kui juht väljub autost ja paneb selle lukku.

video

Navigatsioonisüsteemi* häälega juhtimine

Häälkäskudega võib aktiveerida mitut navigatsioonisüsteemi funktsiooni.

Navigatsioonisüsteemi korduma kippuvad küsimused*

Järgmised on korduma kippuvad küsimused navigatsioonisüsteemi Sensus Navigation kohta.

Navigatsioonisüsteemi* sümbolid ja nupud

Keskekraani kaardil kuvatakse sümboleid ja värve, mis annavad teavet erinevate teede ja piirkondade kohta, mis on auto asukoha lähedal ning selle liikumismarsruudil. Vasakul pool on tööriistariba eri sätete nuppudega.

Navigatsioonisüsteemi litsentsileping*

Litsents* on leping, mis annab õiguse teatud toimingute tegemiseks või kasutada kellelegi teisele antud luba vastavuses lepingus toodud nõuete ja tingimustega.

Navigatsioonisüsteemi* autoriõigus

Navigeerimissüsteem* keskekraanil

Navigatsioonisüsteemi saab esitada ja kasutada mitmel viisil, nt keskekraani abil.

Navigatsioonisüsteem* juhiekraanil

Navigatsioonisüsteemi saab esitada ja kasutada mitmel viisil, nt juhikraani abil.

Navigatsioonisüsteemi kuvamise aktiveerimine ja inaktiveerimine* juhiekraanil

Sihtkoha määramisel kuvatakse navigatsioonisüsteem juhiekraanil automaatselt. Navigatsioonisüsteemi saab kuvada ka sihtkohta määramata.

Navigeerimissüsteem* esiklaasinäidikul*

Navigatsioonisüsteemi saab esitada ja kasutada mitmel viisil, nt esiklaasinäidiku abil.