Alarm

Alarmide aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Uuendatud 7/9/2020

Alarmide aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Alarm rakendub auto lukustamisel.

Alarmi aktiveerimine

Lukustage auto ja lülitage signalisatsioon sisse järgmiselt.

 • Vajutage kaugjuhtimispuldi lukustusnuppu
 • Puudutage tähistatud pinda ukse käepideme välisküljel või tagaluugi kummiga kaetud surveplaati

  Kehtib üksnes autodele, millel on võtmeta lukustamise ja lukust avamise funktsioon* (Passive Entry).

  .

Kui autol on nii võtmeta lukustamise / lukust avamise süsteem* kui ka elektriline tagaluuk*, saab tagaluugi allservas olevat nuppu kasutada ka auto lukustamiseks ja signalisatsiooni sisselülitamiseks.

16w17 - SPA - S/V90 - Security LED (Larmindikator)

Kui auto on lukus ja alarm aktiveeritud, vilgub armatuurlaua punane LED korra iga kahe sekundi järel.

Alarmi deaktiveerimine

Avage auto lukust ja lülitage signalisatsioon välja järgmiselt.

 • Vajutage kaugjuhtimispuldi lukustus avamise nuppu
 • Võtke kinni ühest käepidemest või vajutage tagaluugi kummiga kaetud surveplaati

  Kehtib üksnes autodele, millel on võtmeta lukustamise ja lukust avamise funktsioon* (Passive Entry).

  .

Alarmi deaktiveerimine ilma töötava kaugjuhtimispuldita

Autot on võimalik lukust avada ning alarmi maha võtta ka siis kui kaugjuhtimispult ei tööta, näiteks kui selle patareid on tühjenenud.

Ava juhiuks eemaldatava metallvõtmega.

Alarm hakkab tööle.

P5-NONH-1717-Backup start place in tunnel console

Tagavaralugemisseade asub topsihoidikus.

Asetage kaugjuhtimispult tunnelkonsooli panipaigas olevasse topsihoidikusse võtme tähisele.

Keerake käivitusnuppu päripäeva ja laske sellest lahti.

Alarm on desaktiveeritud.

Tööle hakanud alarmi väljalülitamine

Vajutage kaugjuhtimispuldi avamisnuppu või keerake auto süüde asendisse I (keerake käivitusnuppu päripäeva ja vabastage).

Märkus

 • Pidage meeles, et auto lukustamisel käivitub alarm.
 • Kui mõni autouks seestpoolt avatakse, lülitub alarm sisse.

Automaatne alarmi sisselülitamine ja uuesti sisselülitamine

Kui unustate sõiduki valve alla lülitada, teeb seda automaatne valve alla lülitamise funktsioon.

Kui auto on vabastatud lukustusest kaugjuhtimispuldi abil (ja alarm lülitatakse välja), kuid ühtki ust või tagaluuki ei avata kahe minuti jooksul, lülitub alarm uuesti automaatselt sisse. Ühtaegu lukustatakse auto uuesti.

Mõnes riigis aktiveeritakse alarm teatud aja möödudes automaatselt, kui juhiuks avatakse ja suletakse ilma lukustamata.

Selle seadistuse muutmiseks:

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage My CarLukustamine.

Funktsiooni ajutiseks deaktiveerimiseks valige Passiiv. sign. deakt-mine.


Kas sellest oli abi?