Külgaknad ja panoraamkatus

Aknatõstukid

Uuendatud 1/31/2020

Aknatõstukid

Aknatõstukeid saab reguleerida juhtpaneelidega igal vastaval uksel. Juhiuksel on juhtnupud kõikide akende reguleerimiseks ja lapseluku aktiveerimiseks.

P5-1646 Driver's door control panel

Juhiukses olev juhtpaneel.

Elektrilised lapselukud*, mis inaktiveerivad juhtnupud tagumistel ustel, et hoida ära uste või akende avamine auto seest.
Tagaakende juhtnupud.
Esiakende juhtnupud.

Elektrilistel akendel on muljumiskaitse. Kui muljumiskaitses tekib rike, saab katsetada lähtestamisjada.

Hoiatus

Lapsed, muud autos viibijad ja esemed võivad liikuvate osade vahele kinni jääda.

  • Akende liikumist tuleb kogu aeg jälgida.
  • Ärge lubage lastel nuppudega mängida.
  • Ärge kunagi jätke lapsi üksi autosse.
  • Lülitage elektriakende vool alati välja: seadke auto elektrisüsteem süüteasendisse 0 ja võtke kaugjuhtpult kaasa, kui autost lahkute.
  • Ärge kunagi pange läbi akende objekte ega kehaosi, isegi siis, kui auto elektrisüsteem on täielikult lahti ühendatud.

Kas sellest oli abi?