Automaatne kiirusepiiraja

Automaatse kiiruspiiraja aktiveerimine/deaktiveerimine

Uuendatud 1/31/2020

Automaatse kiiruspiiraja aktiveerimine/deaktiveerimine

Automaatse kiirusepiiraja funktsiooni (ASLAutomatic Speed Limiter) saab aktiveerida ja deaktiveerida kiirusepiiraja (SLSpeed Limiter) lisana.

ASLi aktiveerimine

P5-1646-Knapp Automatisk fartbegränsare

Nupp Kiirusepiirangu abi asub keskekraani funktsioonivaates.

Automaatse kiiruspiiraja aktiveerimiseks tehke järgmist.

Vajutage nuppu Kiirusepiirangu abi.

ASL lülitub ooterežiimi, nupul süttib roheline märgutuli ja juhiekraanil kuvatakse spidomeetri kesksel liiklusmärgi sümbol.

Vajuta rooli nuppu .

ASL aktiveerub auto kehtiva liikumiskiirusega.

Märkus

  • Kui automaatse kiirusepiiraja funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse liiklusmärkide teave* juhiekraanil isegi siis, kui RSI

    Liiklusmärkide teave – RSI

    ei ole aktiveeritud.
  • Kui soovite liiklusmärkide teabe juhiekraanilt eemaldada, peate desaktiveerima nii automaatse kiirusepiiraja kui ka RSI.
  • Kui automaatse kiirusepiiraja funktsioon on aktiveeritud ja RSI deaktiveeritud, siis RSI hoiatust ei kuvata. RSI peab hoiatuste saamiseks alati olema aktiveeritud.

ASLi deaktiveerimine

Automaatse kiiruspiiraja deaktiveerimiseks tehke järgmist.

Puudutage funktsioonivaates nuppu Kiiruse liiklusmärkide abi.

ASL lülitatakse välja ja nupp muutub HALLIKS - SL aktiveeritakse.

Hoiatus

Lülitades ASL-i ümber SL-le, ei järgi auto enam märgitud kiiruspiiri vaid maksimaalset mällu talletatud kiirust.


Kas sellest oli abi?