Blind Spot Information

BLIS teated

Uuendatud 1/31/2020

BLIS teated

Juhi ekraanil võidakse kuvada rakendusega BLISBlind Spot Information System seotud teated.

Järgnevas tabelis on mõned näited.

Teade

Spetsifikatsioon

Pimeala andur

Vajab hooldust

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust töökojaga - soovitatavalt Volvo autotöökojaga.

Pimeala süst. väljas

Ühendati haagis

Kuna auto elektrisüsteemi ühendati haagis, on BLIS ja CTA Cross Trafic Alert* välja lülitatud.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi .

Kui teade jääb alles: võtke ühendust töökojaga (soovitame volitatud Volvo teenindust).


Kas sellest oli abi?