Tutvuge oma juhendiga

XC60
2019 Late

City Safety

11 Tulemused

City Safety

City Safety* hoiatab juhti visuaalsete, heliliste ja pidurdushoiatustega, et aidata juhil märgata ootamatult ilmuvaid jalakäijaid, jalgrattureid, suuremaid loomi ja sõidukeid; seejärel üritab auto automaatselt pidurdada, kui juht ise mõistliku aja jooksul ei reageeri.

Funktsiooni City Safety parameetrid ja alamfunktsioonid

City Safety aitab vältida kokkupõrget eesoleva sõiduki, jalgratturi, jalakäija või suure loomaga, vähendades automaatpidurdamise kaudu auto kiirust.

Hoiatuskauguse seadistamine City Safety

City Safety on alati aktiveeritud, kuid juht saab valida funktsiooni hoiatuskauguse.

City Safety teated

Juhiekraanil võidakse kuvada rakendust City Safety puudutavad teated.

Funktsiooni City Safety piirangud

Funktsioon City Safety* võib olla teatud olukordades piiratud.

City Safety pidurdab lähenevate sõidukite ees

City Safety aitab juhil kasutada hädapidurdust, kui lähenev sõiduk liigub teie auto rajale.

City Safety ristuvas liikluses

City Safety aitab sõidukijuhti pööramisel ja ristmikul teise vastutuleva sõiduki raja ületamisel.

City Safety roolimisabi koos vältimismanöövritega

City Safety roolimisabi aitab juhil teisele sõidukile / takistusele otsasõitu vältida, kui vaid pidurdamisega pole võimalik avariid vältida. City Safety roolimisabi ei saa välja lülitada, see on alati aktiivne.

City Safety juhtimisabi piirangud kokkupõrke vältimisel

City Safety võib teatud tingimustes toimida piiratult ja võib juhtuda, et see ei sekku, nt:

City Safety, kui vältimismanöövrid on takistatud

Kui kokkupõrget ei saa üksnes roolimisega ära hoida, aitab City Safety juhti varem pidurdama hakkamisega.

Takistuste tuvastamine funktsiooniga City Safety

City Safety aitab juhil tuvastada sõidukeid, jalgrattureid, suuri loomi ja jalakäijaid.