Elektrooniline stabiilsuskontroll

Elektroonilise stabiilsusabisüsteemi sümbolid ja teated

Uuendatud 1/31/2020

Elektroonilise stabiilsusabisüsteemi sümbolid ja teated

Juhiekraanil võidakse kuvada elektroonilist stabiilsuskontrolli (ESCElectronic Stability Control) puudutavaid sümboleid ja teateid.

Järgnevas tabelis on mõned näited.

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P5-1507 Symbol ESC

Põleb püsivalt ligikaudu 2 sekundit.

Süsteemi kontroll pärats mootori käivitamist.

P5-1507 Symbol ESC

Vilgub.

Süsteem on aktiveeritud.

P5-1507 Symbol ESC sport

Lamp põleb pidevalt.

Sportrežiim on valitud.

MÄRKUS. Süsteemi selles režiimis ei desaktiveerida – selle jõudlust vähendatakse osaliselt.

P5-1507 Symbol ESC

ESC

Ajutiselt välja lülitatud

Süsteem on piduri liigse temperatuuri tõttu ajutiselt välja lülitatud. Süsteem rakendub automaatselt, kui pidurid on maha jahtunud.

Vt juhiekraanile ilmuvat teadet.

P5-1507 Symbol ESC

ESC

Vajab hooldust

Süsteem on välja lülitunud.

  • Peatage auto ohutus kohas, lülitage mootor välja ja käivitage uuesti.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi .

Kui teade jääb alles: võtke ühendust töökojaga (soovitame volitatud Volvo teenindust).


Kas sellest oli abi?