Elektrooniline stabiilsuskontroll

Sportrežiimi aktiveerimine/desaktiveerimine elektroonilises stabiilsussüsteemis

Uuendatud 1/31/2020

Sportrežiimi aktiveerimine/desaktiveerimine elektroonilises stabiilsussüsteemis

Stabiilsussüsteem (ESCElectronic Stability Control) on alati aktiveeritud – seda ei saa välja lülitada. Juhil on siiski võimalus valida spordirežiim, mis lisab auto juhtimisele sportlikkust.

P5-1507-Knapp Antisladd ESC Off/Sportläge

Sisse- või väljalülitamiseks kasutage keskekraani ülavaates olevat seda nuppu.

  • Nupu ROHELINE märgutuli – funktsioon on sisse lülitatud.
  • Nupu HALL märgutuli – funktsioon on välja lülitatud.
P5-1507 Symbol ESC sport

Juhiekraanil märgitakse aktiveeritud ESC sportrežiim põleva sümboliga, kuni funktsiooni välja lülitatakse või mootor seisatakse. Mootori järjekordsel käivitamisel lülitub süsteem tagasi tavarežiimi.


Kas sellest oli abi?