Juhi abistamine

Kiirusest olenev juhtajami koormusjõud

Uuendatud 1/31/2020

Kiirusest olenev juhtajami koormusjõud

Kiirustundlik roolivõim muudab rooli käigu kiiruse tõustes jäigemaks, mis võimaldab sõiduki juhile parema juhtimistunnetuse.

Maanteel tundub rool jäigem. Rool reageerib kergelt ning ei eelda parkimisel ja madalal kiirusel sõitmisel pingutamist.

Märkus

P5-1846-Steering resistance symbol

Üksikutes olukordades võib roolivõimendi üle kuumeneda, siis tuleb seda mõnda aega jahutada – selle aja vältel töötab roolivõimendi väiksema võimsusega ja rooli keeramine võib pisut raskem olla.

Koos vähendatud roolimisabiga kuvatakse juhiekraanil sõnum Roolivõimendi Abi ajutiselt vähendatud ja see sümbol.

Kui roolivõimendi toimib vähendatud võimsusega, ei ole juhti toetavad funktsioonid ja roolimisabisüsteem saadaval.

Hoiatus

Kui temperatuur tõuseb liiga palju, võib servomootor täielikult välja lülituda. Sellisel juhul kuvatakse juhiekraanil sõnum Roolivõimendi rike Peatu ohutult ja sümbol.

Roolimisjõu muutmine*

Roolimistakistust saab sõidurežiimis INDIVIDUAL muuta.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Valige My CarSõidurežiimidRoolimisjõud.

Roolimistakistuse valik on kasutatav ainult siis, kui auto seisab paigal või sõidab aeglaselt otse.


Kas sellest oli abi?