Kiirusehoidik

Kiirushoidiku väljalülitamine

Uuendatud 1/31/2020

Kiirushoidiku väljalülitamine

Kiirushoidiku (CCCruise Control) saab välja lülitada.

P5-1507-CC rattknappar-2

Funktsiooni nupud ja sümbolid.

Kiirushoidiku väljalülitamine

Vajutage roolil nuppu (2).

Kiirusehoidik viiakse ooterežiimi.

Muule funktsioonile lülitumiseks vajutage roolil nuppu (1) või (3).

Kiirushoidiku juhiekraani sümbol (4) kustub - see kustutab määratud/salvestatud kiiruse.

Vajutage roolil uuesti nuppu (2).

Käivitatakse teine funktsioon


Kas sellest oli abi?