Kiirusehoidik

Püsikiirusehoidja aktiveerimine ja käivitamine

Uuendatud 1/31/2020

Püsikiirusehoidja aktiveerimine ja käivitamine

Püsikiirushoidja abil (CCCruise Control) kiiruse reguleerimise võimaldamiseks tuleb see kõigepealt valida ning aktiveerida.

P5-1507-CC rattknappar-2

Kiirushoidiku asetamine ooterežiimi

Kiirushoidiku asetamiseks ooterežiimi tehke järgmist.

Vajutage (1) või (3) ja liikuge sümbolini/funktsioonini (4).

Sümbol kuvatakse ning püsikiirushoidjat on võimalik aktiveerida.

Kiirushoidiku aktiveerimine/käivitamine

Kiirushoidiku ooterežiimist käivitamiseks peab auto kiirus olema vähemalt 30 km/h (20 mph). Madalaim salvestatav liikumiskiirus on 30 km/h (20 mph).

Püsikiirusehoidja käivitamiseks toimige järgmiselt.

Kui kuvatakse sümbol/funktsioon , vajutage roolil nuppu (2).

Püsikiirusehoidja käivitub ja praegune liikumiskiirus talletatakse.

Märkus

Kiirustel alla 30 km/h (20 mph) ei saa kiirushoidikut sisse lülitada.


Kas sellest oli abi?