Kiirusepiiraja

Kiirushoidiku väljalülitamine

Uuendatud 1/31/2020

Kiirushoidiku väljalülitamine

Kiiruspiiraja (SLSpeed Limiter) saab deaktiveerida.

P5-1546-SL rattknappar-2

Kiirushoidiku väljalülitamine

Vajutage roolil nuppu (2).

Kiirusepiiraja viiakse ooterežiimi.

Muule funktsioonile lülitumiseks vajutage roolil nuppu (1) või (3).

Juhiekraani sümbol ning kiirusepiiraja märgutuli (4) lülitatakse välja - see kustutab määratud/salvestatud maksimaalse kiiruse.

Vajutage roolil uuesti nuppu (2).

Käivitatakse teine funktsioon


Kas sellest oli abi?