Kohanduv kiirusehoidik

Kohanduv kiirusehoidik*

See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.

Uuendatud 1/31/2020

Kohanduv kiirusehoidik*

See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.

Kohanduv kiirushoidik (ACCAdaptive Cruise Control) aitab hoida juhil eesoleva sõidukiga ühtlast kiirust ja eelvalitud ajaintervalli.

Kohanduvat kiirushoidjat on väga mugav kasutada just pikkade vahemaade läbimisel kiirteedel ja pikkade sirgetega ühtlase liiklusvooluga maanteel.

P5-1507-CitySafety Princip

Kaamera ja radariüksus mõõdavad eesoleva sõiduki kaugust.

Juht valib soovitud liikumiskiiruse ja pikivahe eespool sõitva sõidukiga. Kui kaamera ja radar tuvastavad teie ees aeglasemalt liikuva sõiduki, kohandatakse kiirust automaatselt, et säilitada määratud pikivahet. Kui tee on taas vaba, taastub auto valitud kiirus.

Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Kohanduv kiirushoidja reguleerib kiirust autot kiirendades ja pidurdades. Madala tooniga pidurdusheli kiiruse reguleerimise ajal on normaalne.

Kohanduva kiirusehoidiku eesmärgiks on kohandada kiirust sujuvalt. Äkilist pidurdust nõudvates olukordades peab juht ise pidurdama. See kehtib näiteks suurte kiiruseerinevuste korral või kui eesolev sõiduk pidurdab järsult. Radariüksuse töö piirangute tõttu võib pidurdamine viibida või üldse mitte toimuda.

Koos püsikiirushoidikuga toimides teevad pidurid tavaliselt vaikset müra. Kui radar ei tuvasta teie ees liikuvat sõidukit, säilitatakse juhi määratud ja salvestatud liikumiskiirust. Sama toimub siis, kui eesoleva sõiduki kiirus suureneb, ületades määratud kiirust.

Hoiatus

  • See ei ole kokkupõrgete vältimise süsteem. Kui süsteem ei tuvasta eesolevat sõidukit, vastutab auto juhtimise eest alati juht.
  • Funktsioon ei pidurda autot, kui auto ees on inimesi või loomi või mõni väike sõiduk, näiteks jalgratas või mootorratas. Samuti ei reageeri süsteem madalale haagisele, vastutulevale, aeglasele või liikumatule sõidukile ja objektile.
  • Ärge kasutage seda funktsiooni keerulistes olukordades, nagu linnaliikluses, ristmikel, libeda ajal, kui teel on palju vett või lobjakat, tugevas vihma-/lumesajus, halva nähtavuse korral, käänulisel või libedal teel.

Oluline

Juhisüsteemi komponente saab hooldada vaid töökojasSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..


Kas sellest oli abi?