Pilot Assist

Automaatne pidurdamine juhiabisüsteemiga

Uuendatud 1/31/2020

Automaatne pidurdamine juhiabisüsteemiga

Funktsioonil Pilot Assist ja kohanduval kiirushoidikul* (ACCAdaptive Cruise Control) on ummikutes sõitmiseks ja seismiseks spetsiaalne pidurifunktsioon.

Pidurifunktsioon ummikutes sõitmiseks ja seismiseks

Lühemate peatuste korral ummikutes või valgusfoori taga taastub sõidurežiim automaatselt, kui peatus ei ületa umbes 3 sekundit; kui eesolev sõiduk hakkab liikuma hiljem, lülitub juhiabi automaatpidurdusega ooterežiimi.

Funktsiooni taasaktiveerimiseks sooritage üks järgmistest toimingutest.

  • Vajuta rooli nuppu .
  • Vajutage gaasipedaal lõpuni alla.

Funktsioon jätkab ees liikuva sõiduki järgimist, kui see hakkab u. 6 sekundi jooksul liikuma.

Märkus

Juhiabisüsteemid suudavad autot paigal hoida maksimaalselt 5 minutit – seejärel rakendatakse seisupidur ja funktsioon lülitub välja.

Enne juhiabisüsteemide taasaktiveerimist peab seisupiduri vabastama.

Automaatse pidurdamise lõpetamine

Teatud oludes automaatne pidurdamine seisma jäämisel lõppeb ja funktsioon lülitub ooterežiimi. See tähendab, et pidurid on vabastatud ja on võimalik, et auto hakkab veerema. Seega tuleb autoga kohalseismiseks juhil endal jalga piduripedaalil hoida.

See võib juhtuda järgmistes oludes:

  • juht paneb jala piduripedaalile
  • seisupidur on rakendatud
  • käigukang liigutatakse asendisse P, N või R
  • juht lülitab funktsiooni ooterežiimi.

Seisupiduri automaatne rakendamine

Mõnedel juhtudel rakendatakse auto paigalhoidmiseks seisupiduri.

Juhtub, kui funktsioon hoiab autot jalgpiduriga paigal ja:

  • juht avab autoukse või teeb turvavöö lahti
  • funktsioon on hoidnud autot paigal kauem kui u. 5 minutit
  • pidurid kuumenevad üle
  • juht lülitab mootori välja käsitsi

Kas sellest oli abi?