Pilot Assist

Funktsiooni Pilot Assist juhtseadised ja kuva

Uuendatud 1/31/2020

Funktsiooni Pilot Assist juhtseadised ja kuva

Funktsioon Pilot Assist vasakpoolsete roolinuppudega kasutamise ja funktsiooni ekraanil kuvamise ülevaade.

Reguleerimisnupud

P5-1846-Controls for Pilot Assist

Funktsiooni nupud ja sümbolid.

: lülitub kohanduva kiirushoidiku režiimist funktsioonile Pilot Assist.
: ooterežiimist - aktiveerib Pilot Assisti ja talletab praeguse kiiruse.
: aktiivsest režiimist - deaktiveerib / asetab Pilot Assisti ooterežiimi.
: aktiveerib Pilot Assisti ooterežiimist ja taastab talletatud kiiruse ning pikivahe.
: suurendab talletatud kiirust
: vähendab talletatud kiirust
Suurendab pikivahet ees oleva sõidukiga
Vähendab pikivahet ees oleva sõidukiga
: lülitub funktsioonist Pilot Assist kohanduva kiirushoidiku režiimi.
Funktsiooni sümbol
Sihtauto sümbolid
Pikivahet tähistav sümbol
Aktiivse/deaktiveeritud roolimisabi sümbol

Juhi ekraan

P5-1507-ACC Mätargrafik

Sõidukiiruste näidud.

Salvestatud kiirus
Ees liikuva sõiduki kiirus
Teie auto kehtiv liikumiskiirus

Kas sellest oli abi?