Tutvuge oma juhendiga

XC60
2019 Late

Roolimisabi kokkupõrkeohu korral

8 Tulemused

Roolimisabi kokkupõrkeohu korral

Funktsioon Kokkupõrke vältimise abi võib aidata juhil vähendada auto soovimatut sõidurajalt väljumise ohtu ja/või kokkupõrkeohtu teise sõiduki või takistusega, roolides auto selle sõidurajale tagasi ja/või keerates kõrvale.

Juhtimisabi aktiveerimine/deaktiveerimine kokkupõrkeohu korral

Roolimisabi funktsioon on valikuline – juht võib selle sisse või välja lülitada.

Juhtimisabi tase teelt väljasõitmise ohu korral

Funktsioonil on kaks sekkumise aktiveerimistaset.

Juhtimisabi sümbolid ja teated kokkupõrkeohu korral

Juhiekraanil võidakse kuvada funktsiooni sümboleid ja teateid.

Roolimisabi kokkupõrkeohu korral ja selle piirangud

Funktsioon võib teatud tingimustes toimida piiratult ja võib juhtuda, et see ei sekku, nt:

Roolimisabi rajalt kõrvalekaldumise ohu korral

Roolimisabil on mitu alamfunktsiooni. Juhtimisabi teelt väljasõitmise ohu funktsioon aitab vähendada ohtu, et auto kogemata teelt välja sõidab, juhtides auto aktiivselt tagasi teele.

Roolimisabi vastutuleva sõidukiga kokkupõrke ohu korral

Roolimisabil on mitu alamfunktsiooni. Avarii korral rakenduv roolimisabi aitab tähelepanu kaotanud juhti, kes ei pane tähele, et auto liigub vastassuunavööndisse.

Roolimisabi tagant otsasõidu ohu korral*

Roolimisabil on mitu alamfunktsiooni. Roolimisabi aitab tagant otsasõidu ohu korral hajunud tähelepanuga juhti, kes ei märka, et auto hakkab sõidurajalt kõrvale kalduma, kui samal ajal läheneb kas tagant või pimealast sõiduk.