Roolimisabi kokkupõrkeohu korral

Juhtimisabi sümbolid ja teated kokkupõrkeohu korral

Uuendatud 1/31/2020

Juhtimisabi sümbolid ja teated kokkupõrkeohu korral

Juhiekraanil võidakse kuvada funktsiooni sümboleid ja teateid.

Järgnevas tabelis on mõned näited.

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P5-1717-LKA Kollisionsrisk På-Av-Knapp

Kokkupõrke vältimise abi

Autom. sekkumine

Kui funktsioon on aktiivne, kuvatakse vastav juhti teavitav teade.

P5-1507-TabellSymbol Se i-bok 10x10

Tuuleklaasi andur

Andur blokeeritud, vt kasutusjuhendit

Eesolevat sõiduteed näitava kaamera töövõimet on vähendatud.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi .

Kui teade jääb alles: võtke ühendust töökojaga (soovitame volitatud Volvo teenindust).


Kas sellest oli abi?