Roolimisabi kokkupõrkeohu korral

Roolimisabi rajalt kõrvalekaldumise ohu korral

Uuendatud 1/31/2020

Roolimisabi rajalt kõrvalekaldumise ohu korral

Roolimisabil on mitu alamfunktsiooni. Juhtimisabi teelt väljasõitmise ohu funktsioon aitab vähendada ohtu, et auto kogemata teelt välja sõidab, juhtides auto aktiivselt tagasi teele.

Funktsioon on aktiivne, kui auto kiirus on 65–140 km/h (40–87 mph) maanteel, kus on selgelt nähtav teemärgistus.

Kaamera tuvastab maantee/sõiduraja värvitud ääristusjooni. Kui auto on sõitmas sõiduraja ääristustest üle, roolitakse auto teele tagasi. Kui roolimisabist ei piisa, rakendatakse ka pidureid.

Funktsioon ei mõjuta aga juhtimis- või pidurdamisabi, kui kasutate suunatulesid. Peale selle, kui funktsioon tuvastab, et juht roolib autot aktiivselt, lükatakse funktsiooni aktiveerimine edasi.

Pärast aktiveerumist teavitatakse juhti sellest teatega:

  • Kokkupõrke vältimise abi Autom. sekkumine

Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Kas sellest oli abi?