Sõiduraja hoidmise funktsioon

Juhtimisabi koos sõidurajaabiga

Uuendatud 1/31/2020

Juhtimisabi koos sõidurajaabiga

Selleks et sõidurajaabiga (LKALane Keeping Aid) juhtimisabi toimiks, peavad juhi käed olema roolil (süsteem kontrollib pidevalt).

P5-1846-Lane Keeping Aid symbol

Kui juht ei hoia käsi roolil, kõlab hoiatussignaal ja teade julgustab juhti autot aktiivselt roolima.

  • Lane Keeping Aid Kasutage rooli

Kui juht järgib viipa juhtimise alustamiseks, seatakse funktsioon ooterežiimi ja kuvatakse järgmine teade:

  • Lane Keeping Aid Ooterežiim kuni rooli kasutamiseni

Seejärel pole funktsioon saadaval, kuni juht hakkab uuesti autot roolima.


Kas sellest oli abi?