Sõiduraja hoidmise funktsioon

Sõiduraja hoidmise abifunktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine

Uuendatud 1/31/2020

Sõiduraja hoidmise abifunktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon (LKA) (LKALane Keeping Aid) on valikuline – juht võib selle funktsiooni sisse või välja lülitada.

P5-1507-Knapp-LDW+LKA På/Av

Sisse- või väljalülitamiseks kasutage keskekraani ülavaates olevat seda nuppu.

  • Nupu ROHELINE märgutuli – funktsioon on sisse lülitatud.
  • Nupu HALL märgutuli – funktsioon on välja lülitatud.

Kas sellest oli abi?