Sõiduraja hoidmise funktsioon

Sõidurajaabi

Uuendatud 1/31/2020

Sõidurajaabi

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon (LKALane Keeping Aid) aitab juhil kiirteedel ja muudel taolistel teedel teatud olukordades õigel sõidurajal püsida.

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon juhib auto tagasi oma sõiduritta ja/või hoiatab juhti vibreeriva rooliga.

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon on aktiivne, kui auto kiirus on 65–200 km/h (40–125 mph) maanteel, kus on selgelt nähtavad sõiduraja ääristusjooned.

Kitsastel teedel ei pruugi funktsioon toimida ja lülitub ooterežiimi. Kui tee muutub piisavalt laiaks, lülitub funktsioon uuesti tööle.

P5-1507-DAS Princip för DAC

Kaamera tuvastab maantee/sõiduraja ääristusjooned.

P5-1507-LKA Princip Styrhjälp

Sõidurea abisüsteem juhib auto tagasi oma sõiduritta.

P5-1846-Lane Keeping Aid brake pulse

Sõiduraja abifunktsioon hoiatab rooli vibreerimise kaudu.

Olenevalt sätetest, toimib sõidurea hoidmise abisüsteem järgmiselt.

  • Abi aktiveeritud: kui auto läheneb sõiduraja joonele, keerab funktsioon pisut rooli ja juhib auto sõidurajale tagasi.
  • Hoiatus aktiveeritud: kui auto hakkab sõidurada ületama, hoiatatakse juhti vibreeriva rooliga.

Märkus

Kui suuna-/ohutuled vilguvad, sõidurajaabi roolimist ei paranda ja hoiatusi ei esita.

Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Sõiduraja abifunktsioon ei sekku

P5-1507-LKA Princip Gena i kurva

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon ei rakendu järskudes sisekurvides.

Teatud juhtudel võimaldab sõiduraja abifunktsioon sõiduraja äärejoonte ületamist ilma sekkumiseta roolimisabi või hoiatusega, nt suunatulede kasutamisel või kurvide lõikamisel.


Kas sellest oli abi?