Sõiduraja hoidmise funktsioon

Sõidurajaabifunktsiooni sümbolid ja teated

Uuendatud 1/31/2020

Sõidurajaabifunktsiooni sümbolid ja teated

Juhiekraanil saab kuvada sõiduraja abifunktsiooniga LKALane Keeping Aid seotud erinevaid sümboleid ja teateid.

Järgnevas tabelis on mõned näited.

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P5-1507-TabellSymbol Se i-bok 10x10

Juhi tugisüst.

Vähendatud funkts. Vajab hooldust

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust töökojaga - soovitatavalt Volvo autotöökojaga.

P5-1507-TabellSymbol Se i-bok 10x10

Tuuleklaasi andur

Andur blokeeritud, vt kasutusjuhendit

Eesolevat sõiduteed näitava kaamera töövõimet on vähendatud.

P5-1846-Lane Keeping Aid symbol

Lane Keeping Aid

Kasutage rooli

LKA roolimisabi ei tööta, kui juht ei hoia käsi roolil. Järgige juhiseid ja juhtige sõidukit.

P5-1846-Lane Keeping Aid symbol with orange border

Lane Keeping Aid

Ooterežiim kuni rooli kasutamiseni

LKA lülitub ooterežiimi, kuni juht uuesti autot roolima hakkab.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi .

Kui teade jääb alles: võtke ühendust töökojaga (soovitame volitatud Volvo teenindust).


Kas sellest oli abi?