Võtmevaba lukustamine ja lukust avamine

Võtmeta lukustamine ja lukust avamine*

Uuendatud 1/31/2020

Võtmeta lukustamine ja lukust avamine*

Võtmeta lukustamise ja lukust avamise korral piisab, kui auto lukustamiseks või lukust avamiseks puudutatakse ukse käepideme puutetundlikku ala.

Märkus

Selleks, et lukustamine ja lukust avamine töötaks, peab üks auto kaugjuhtpultidest olema tööulatuses.

P5-1519- dörrhandtag beröringskänslig yta
Puutetundlik süvend lukustamiseks
Puutetundlik pind lukust avamiseks

Märkus

Kui kaugjuhtimispult on tööulatuses, siis võib süsteem auto pesemisel aktiveeruda.

Võtmeta lukustamine

Auto lukustamiseks peavad kõik uksed olema suletud. Tagaluuk võib olla avatud, kui lukustate küljeukse käepidemest.

Kui uks on suletud, puudutage märgitud pinda ukse välisel käepidemel või vajutage enne tagaluugi sulgumist tagaluugiKehtib elektrilise tagaluugiga autodele*. allosas olevat lukustusnuppu .

Armatuurlaual olev lukustuse märgutuli hakkab vilkuma.

Kõigi külgakende ja katuseluugi* korraga sulgemiseks vajutage sõrmega käepideme väliskülje puutetundlikku süvendit, kuni kõik külgaknad ja katuseluuk on suletud.

Lukustamine, kui tagaluuk on lahti

Märkus

Kui auto lukustati siis, kui tagaluuk on lahti, ärge unustage kaugjuhtimispulti tagaluugi sulgemisel pakiruumi.

Kui tuvastatakse, et võti on auto sees, siis tagaluuk ei lukustu selle sulgemisel.

Võtmeta lukust avamine

Haarake ukse käepidemest või vajutage õrnalt tagaluugi käepideme all olevat kummikattega surveplaati, et auto lukust avada.

Armatuurlaual olev lukustuse märgutuli lõpetab vilkumise, mis tähendab, et auto on lukust avatud.

P5-1717-XC60-Tailgate pointing out handle

Tagaluugi kummikattega surveplaati kasutatakse ainult lukust avamiseks.

Automaatne taaslukustamine

Juhul kui kahe minuti jooksul pärast luku avamist ei avata ühtki ust ega tagaluuki, lukustuvad need automaatselt uuesti. See funktsioon vähendab ohtu, et auto jäetakse kogemata lukustamata.


Kas sellest oli abi?