Interneti-kaart

Internet-kaart - ekraanil kuvatavad tekst ja sümbolid

Uuendatud 7/23/2018

Kaardil kuvatava teksti ja sümbolite kirjeldused.

Tee tüübid - suurus ja värv sõltuvad tee suurusest ning valitud kaardi mõõtkavast ning -värvist.
Liiklusteave - tee veerel joonega esile tõstetud.
Huvipunkt (POI)
Sihtkoha/lõpliku sihtkoha sümbol
Plaanitud teekond - sinine
Auto praegune asukoht
Raudtee
Sirvib/liigutab kaarti noolega näidatud suunas, kasutades selleks vastavat numbriklahvi numbriklahvistikul
Kaardi mõõtkava
Keskpunkt koos sihikuga
Valitud tee/tänava nimi või koordinaadid või teave huvipunkti kohta (POI)
Kompass

Kas sellest oli abi?