City Safety

City Safety™ - Laserandur

Uuendatud 7/23/2018

City Safety™ funktsioon hõlmab andurit, mis saadab laservalgust (vt joonist, et leida anduri asukoht). Pöördu kvalifitseeritud teenindusse, kui tekib tõrge või laserandur vajab hooldust – soovitame pöörduda volitatud Volvo teenindusse. Laseriseadme käsitsemisel on ettenähtud juhiste järgimine kohustuslik.

Kaks järgmist laseranduri silti:

Ülemine joonisel olev silt kirjeldab laserkiireklassi järgnevalt:

  • Laserkiirgus - Optilise vahendiga ei tohi otse kiirde vaadata - Klassi 1M laserseade.

Alumine joonisel olev silt kirjeldab laserkiire füüsikalisi andmeid:

  • IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Vastab FDA (USA toiduamet) standarditele laserseadmete konstruktsiooni kohta, peale kõrvalekallete, mis on kooskõlas „Lasereid puudutava teatega nr 50” 26. juulist 2001.

Laseranduri kiirgusandmed

Alljärgnevas tabelis on loetletud laseranduri füüsikalused andmed.

Suurim impulsienergia

2,64 µJ

Suurim keskmine võimsus

45 mW

Impulsi kestus

33 ns

Hajuvus (horisontaalne x vertikaalne)

28° × 12°

Hoiatus

Nende juhiste mittejärgimisel tekib silmavigastuste oht!

  • Ära vaata kunagi laserandurisse (see väljastab nähtamatut laserkiirgust) suurendusoptikaga, nt suurendusklaasi, mikroskoobi, läätse või muu optilise instrumendiga lähemal kui 100 mm.
  • Laserandurit tohib testida, remontida, eemaldada, reguleerida ja/või selle osi vahetada üksnes kvalifitseeritud töökoda - soovitame Volvo volitatud töökoda.
  • Kahjuliku kiirguse vältimiseks ära tee muid seadistus- ja hooldustöid peale siin kirjeldatute.
  • Remontija peab järgima laseranduri kohta koostatud eriteavet.
  • Ära eemalda laserandurit (nende alla kuuluvad ka läätsed). Eemaldatud laserandur ei vasta standardis IEC 60825-1 sätestatud laseriklassile 3B. Laseriklass 3B pole silmadele ohutu ning kujutab endast seega vigastuste ohtu.
  • Laseranduri pistik tuleb enne tuuleklaasi eemaldamist lahutada.
  • Laserandur tuleb paigaldada tuuleklaasile enne anduripistiku ühendamist.
  • Laserandur saadab laserkiire kaugjuhtimispult-võtme seadmisel süüteasendisse II, seda ka seisatud mootori korral.

Kas sellest oli abi?