Tagaiste

Teise istmerea seljatugede allalaskmine

Uuendatud 11/9/2020

Teise istmerea seljatugede allalaskmine

Seljatugesid saab eraldi ettepoole langetada.

Hoiatus

  • Enne sõidu alustamist reguleerige istet ja fikseerige see. Olge istme reguleerimisel ettevaatlik. Hooletu või ettevaatamatu reguleerimine võib põhjustada inimvigastusi.
  • Pika eseme vedamisel tuleb see järsu pidurduse tagajärjel kaasneva võimaliku kehavigastuse ja kahjustuste vältimiseks alati korralikult kinnitada.
  • Autosse pagasi paigutamisel ja selle eemaldamisel lülitage mootor alati välja ja rakendage seisupidur.
  • Automaatkäigukastiga autodel liigutage käigukang eksliku valimise vältimiseks asendisse P.

Oluline

Istme seljatoe allalaskmisel peab tagaiste olema tühi. Ka turvavööd ei tohi olla ühendatud. Vastasel korral võivad tagaistmepolstrid viga saada.

Märkus

Tagaistmete seljatugede täielikuks kokkuliigendamiseks võib osutuda vajalikuks esiistmete ettelükkamine ja/või seljatugede püstisuunamine.

Võib-olla on vaja ka tagaistmed tahapoole paigutada.

Teise istmerea langetamisel peavad istmed olema tõstetud asendis; neid ei tohi langetada, kui istmed on kolmandale istmereale pääsuks või sealt lahkumiseks ettepoole kallutatud.

Keskmine iste

Kuue istmega autodes ei ole keskmist istet.

P5-1507-2nd seat row- Folding center seat with strap

Seljatoe allalaskmiseks tehke järgmist.

Langetage peatugi käsitsi.

Tõmmake keskmise istme paremal pool olevat rihma.

Langetage seljatuge ettepoole, kuni see paika lukustub. Istmepadi liigub alla/ette, kui seljatugi alla lastakse, et tekiks ühetasane pind.

Seljatoe ülestõstmine püstisesse asendisse.

Tõmmake rihma.

Tõstke seljatuge ning vabastage rihm. Liigutage seljatuge kuni lukusti riivistub.

Vajadusel tõstke peatuge.

Äärmised istmed

Joonisel on näha seitsme istmega auto.

P5-1817-XC90+XC90H-2nd seat row-Folding outer seat

Seljatoe allalaskmiseks tehke järgmist.

Märkus

Teise istmerea seljatugede langetamisel alustage alati istme tavaasendist.

Ärge kasutage langetushooba, kui iste on kolmanda istmerea jaoks sisenemise/väljumise asendis.

Tõmmake istme kõrval olev käepide üles ja hoidke seda seljatoe langetamise ajal ülemises asendis.

Veenduge, et seljatugi koos peatoega ei puutuks langetatud asendis kokku eesmise istmega. Langetage seljatuge ettepoole, kuni see paika lukustub.

Istmepadi liigub alla/ette, kui seljatugi alla lastakse, et tekiks ühetasane pind. Peatugi liigub automaatselt alla, kui tagaiste alla lastakse.

Hoiatus

Veenduge pärast seljatoe langetamist, et see on korralikult paika lukustunud.

Seljatoe ülestõstmine püstisesse asendisse.

Tõmmake istme kõrval olev käepide üles ja hoidke seda seljatoe tõstmise ajal ülemises asendis.

Veenduge, et seljatugi koos peatoega ei puutuks tõstmisel eesoleva istmega kokku. Tõstke seljatuge ning vabastage käepide.

Vajutage seljatuge, kuni lukk läheb kinni.

Tõstke peatuge käsitsi.

Hoiatus

Veenduge, et tagaistme seljatugi ja peatugi on pärast ülespööramist õigesti fikseerunud.

Kui tagaistmetel on reisijaid, tuleb külgmiste istmete peatoed alati üles tõsta.

Hoiatus

Teise istmerea aknaaluste istmete peatoed tuleb alati tõsta, kui kolmas istmerida* on kasutusel.


Kas sellest oli abi?