Pikivahe hoiatus

Pikivahe hoiatuse aktiveerimine ja deaktiveerimine

Uuendatud 11/9/2020

Pikivahe hoiatuse aktiveerimine ja deaktiveerimine

Pikivahe hoiatuseDistance Alert funktsiooni saab desaktiveerida. Funktsioon on saadaval vaid autodel, mis kuvavad teavet tuuleklaasil nii-öelda esiklaasinäidikul*.

P5-1507-Distance Alert symbol

Sisse- või väljalülitamiseks kasutage keskekraani ülavaates olevat seda nuppu.

  • Nupu tuli põleb – funktsioon on sisse lülitatud.
  • Nupu tuli on kustunud – funktsioon on välja lülitatud.

Pikivahehoiatus aktiveeritakse mootori käivitamisel automaatselt.


Kas sellest oli abi?