Elektritoide ja laadimine

Ajamisüsteemid

Uuendatud 11/9/2020

Ajamisüsteemid

Auto ühendab endas sisepõlemismootorit, mis käitab esirattaid, ja elektrimootorit, mis käitab tagarattaid.

Kaks ajamisüsteemi

Olenevalt juhi valitud sõidurežiimist ja saadaolevast elektrienergiast võib neid kaht ajamisüsteemi kasutada kas eraldi või paralleelselt.

Elektrimootor saab energiat tunnelkonsooli paigaldatud hübriidakust. Hübriidakut saab laadida seinapistikupesast või spetsiaalse laadimisjaama abil. Sisepõlemismootor võib laadida hübriidakut ka spetsiaalse kõrgepingegeneraatoriga.

Nii sisepõlemis- kui ka elektrimootor võivad genereerida motoorset jõudu otse ratastele. Täiustatud juhtsüsteem ühendab mõlema ajamisüsteemi omadused, et sõit oleks optimaalselt ökonoomne.

P5-1519-Hybrid drive system
Hübriidaku - hübriidaku funktsiooniks on talletada energiat. Akut laetakse vooluvõrgu kaudu, pidurdamisel või kõrgepingegeneraatoriga. See pakub energiat elektrijõul töötamiseks ning salongi eelsoojendamisel elektrilise kliimaseadme ajutiseks käitamiseks.
Sisepõlemismootor - sisepõlemismootor käivitub siis, kui hübriidaku energiatase pole juhi võimsusvajadusteks piisav.
Kõrgepingegeneraator

CISG (Crank Integrated Starter Generator) – kombineeritud kõrgepingegeneraator ja käivitusmootor.

- laeb hübriidakut. Sisepõlemismootori käivitusmootor. Toetab sisepõlemismootorit täiendava elektrienergiaga.
Elektrimootor - annab autole voolu elektriliseks käitamiseks. Annab vajadusel kiirendamisel suurema väändemomendi. Pakub elektrilist nelikvedu. Muundab pidurdamisele kulunud energia elektrienergiaks.

Kas sellest oli abi?