Jalgpidur

Jalgpidur

Uuendatud 11/9/2020

Jalgpidur

Jalgpidur on pidurisüsteemi osa.

Autol on kaks piduriahelat. Kui üks piduriahel on vigastatud, võib piduripedaal haakuda madalamas asendis. Seetõttu on harjumuspärase pidurdusjõu saamiseks vaja rohkem jõudu kasutada.

Kui piduripedaali kasutatakse väljalülitatud autoga, siis tuleb piduripedaali suruda tavapärasest rohkem, et avaldada auto pidurdamiseks tugevamat survet.

Mägisel maastikul või raske koormaga sõites saab pidurite koormust vähendada, pidurdades mootori abil (käsitsi käiguvahetuse režiim) B.

Kasutage Off Road sõidurežiimi, mis suurendab mootoriga pidurdamist aeglasel kiirusel allamäge sõites.

ABS-süsteem

Autol on pidurite blokeerumisvastane süsteem (ABSAnti-lock Braking System), mis väldib rataste lukustumist pidurdamisel ja säilitab roolisüsteemi toimimise. Piduripedaal võib vajutamisel vibreerida - see on normaalne.

Kui juht vabastab pärast sõiduki käivitamist piduripedaali, toimub ABS-süsteemi kiirtest. Süsteem võib madalal kiirusel läbi viia teise automaatse süsteemikontrolli. Kontrollist annab märku võimalik piduripedaali pulseerimine.

Õrn pidurdamine laadib hübriidakut.

Kergeks pidurdamiseks kasutatakse elektrimootori mootorpidurit. Sellisel juhul muundatakse auto kineetiline energia elektrienergiaks, mida kasutatakse hübriidaku laadimiseks. Aku laadimine elektrimootoriga pidurdamisel on juhi ekraanil näha.

P5P6-1917-Hybrid meter, changed values, meter charging

Juhiekraanil näidatakse elektrimootoriga pidurduse ajal toimuvat laadimist.

Rakendus on aktiivne kiirusvahemikus 150-5 km/h (93-3 mph). Tugevama pidurduse ning kiirusvahemiku välise pidurduse korral abistatakse aeglustamist hüdraulilise pidurisüsteemiga. Juhiekraanil näidatakse seda näidiku langemisega punasesse tsooni.

Juhi ekraanil olevad sümbolid

Tähis

Spetsifikatsioon

P5-1507 Symbol Brake red

kontrollige pidurivedeliku taset. Kui tase on liiga madal, valage pidurivedelikku juurde ja tehke kindlaks pidurivedeliku kadumise põhjus.

P5-1507 Symbol Brake warning

Pedaalianduri viga.

P5-1507 Symbol ABS brake

Katkematu põlemine kahe sekundi jooksul mootori käivitamisel: automaatne funktsioonide kontrollimine.

Katkematu põlemine rohkem kui kahe sekundi jooksul: ABS-süsteemi tõrge. Auto tavapidurisüsteem töötab endiselt, kuid ilma ABS-funktsioonita.

P5-1546-XC90-Brake pedal symbol

Sõnumi korral: Piduripedaal Omadused muutusid Vajab hooldust

Piduripedaali tuleb vajutada normaalsest pidurdusasendist rohkem, kasutades auto pidurdamiseks tugevamat survet.

Hoiatus

Kui mõlemad ohutulede lambid, mis tähistavad piduritõrget ja ABS-i tõrget, süttivad ühel ajal, on tõrge tekkinud pidurisüsteemis.

  • Kui pidurivedeliku mahuti tase on sel ajal normaalne, sõitke ettevaatlikult lähimasse teenindusse ja laske pidurisüsteemi kontrollida - soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.
  • Kui pidurivedeliku tase pidurivedeliku mahutis on alla MIN, ärge sõitke edasi ilma pidurivedelikku lisamata. Pidurivedeliku kadumise põhjus tuleb välja selgitada.

Kas sellest oli abi?