Tutvuge oma juhendiga

XC90 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Late

Sõidurežiimid

14 Tulemused

Regeneratiivne pidurdamine*

Auto säilitab pidurdamise ajal kineetilise energia, et vähendada kütusekulu ja heiteid.

Hold ja Charge

Teatud juhtudel võib sõidu ajal hübriidaku laetusastme haldamine tulla kasuks. See on võimalik funktsioonidega Hold ja Charge.

Sõidurežiimid

Sõidurežiimi valik määrab auto sõiduomadused, et sõidukogemust paremaks muuta ja eritingimustes sõitmist kergendada.

Sõidurežiimi vahetamine

Valige sõidurežiim, mis sobib praeguste sõiduoludega.Muutke sõidurežiimi keskkonsoolil oleva juhtnupuga.

Energia jaotamine kaardiandmete abil*

Sõiduasendis Hybrid saab auto toite nii elektrimootorist kui ka sisepõlemismootorist. Kui navigatsioonisüsteemis* on valitud sihtkoht, jaotab efektiivsuse prognoosimise funktsioon* elektrienergiat kogu sõiduteekonna ulatuses, kasutades kaardi andmeid.

Launch funktsioon*

Launch saab kasutada siis, kui on vajalik maksimaalne kiirendus paigalseisu asendist. Funktsioon on saadaval järgmiste sõidurežiimide korral: Hybrid, Constant AWD,Power ja Individual.

Väikese kiiruse hoidik

Väikese kiiruse hoidiku funktsioon (LSC* sõidurežiimi osa.

Väikese kiirusega sõitmise funktsiooni aktiveerimine ja deaktiveerimine

Väikse kiirusega sõitmisel funktsiooniga Hill Descent Control on keskekraani funktsioonivaatel funktsiooninupp, v.a juhul, kui autos on juhirežiimi juhtseadis tunnelkonsoolis.

Taseme kontroll* ja tõukeleevendi

Tasemekontrolliga reguleeritakse auto vedrustust ja tõukeleevendit automaatselt, et tagada optimaalne sõidumugavus ja funktsionaalsus. Taset saab ka käsitsi reguleerida, et koorma laadimine või sisenemine ja väljumine oleks lihtsam.

Kõrguse reguleerimise sätted*

Automaatse kõrguse reguleerimisega seotud probleemide vältimiseks lülitage kõrguse reguleerimine välja, kui autot on vaja tungrauaga tõsta. Reguleerige kõrgust laadimise või sisenemise ja väljumise võimaldamiseks.

Mägipiduri funktsioon

Mägipidur (HDC* sõidurežiimi osa.

Mägipiduri funktsiooni aktiveerimine ja deaktiveerimine

Mägipiduril funktsiooniga Hill Descent Control on keskekraani funktsioonivaatel funktsiooninupp, v.a juhul, kui autos on juhirežiimi juhtseadis tunnelkonsoolis.

Sõiduulatus elektrirežiimis

Auto võimalik läbisõit sõltub mitmest tegurist. Läbitava vahemaa pikkus oleneb tingimustest ja oludest, milles autoga sõidetakse.

Neljarattavedu

Nelikvedu (AWD* ) tähendab, et kõik neli ratast veavad autot korraga, mis aitab veojõudu parandada.