Sõidurežiimid

Taseme kontroll* ja tõukeleevendi

Uuendatud 11/9/2020

Taseme kontroll* ja tõukeleevendi

Tasemekontrolliga reguleeritakse auto vedrustust ja tõukeleevendit automaatselt, et tagada optimaalne sõidumugavus ja funktsionaalsus. Taset saab ka käsitsi reguleerida, et koorma laadimine või sisenemine ja väljumine oleks lihtsam.

Taseme kontroll ja tõukeleevendi

Süsteem kohandub vastavalt valitud sõidurežiimile ja auto kiirusele. Suurel kiirusel reguleeritakse taseme kontrolli abil auto kliirens väiksemaks, mis aitab vähendada tuuletakistust ja parandada juhitavust. Tõukeleevendi on enamasti seadistatud optimaalselt mugavaks sõiduks ning seda reguleeritakse kogu aeg vastavalt teekattele, auto kiirendusele, pidurdamisele ja kurvidele.

P5-S90/V90/XC90-1617-Driver display-Soul symbol-Height adjustment

Tasemekontrolli näidatakse juhiekraanil.

Kui külguks või tagaluuk on lahti, kehtivad järgmised tingimused.

  • Kui külguks on lahti, saab taset reguleerida vaid kõrgemale.
  • Kui tagaluuk on avatud, saab taset reguleerida vaid madalamale.

Parkimise ajal

Parkimisel ajal veenduge, et auto all ja peal on piisavalt vaba ruumi, sest auto kliirens võib muutuda, sõltudes nt välistemperatuurist, auto koormatusest, laadimisrežiimi kasutamisest ja käivituse järel valitud sõidurežiimist.

Taset saab reguleerida ka veidi pärast auto parkimist. Sellega kompenseeritakse muutusi kõrguses, mis võisid tekkida auto jahtumisel õhkvedrustuse temperatuurimuutusest.

Transportimise ajal

Auto transportimise ajal praamil peab auto olema kinnitatud auto rehvidest, mitte ühegi muu kere osa üle ei tohi kinnitusvahendeid asetada. Transportimise ajal võib taseme kontroll muutuda, mis võib kinnitust negatiivselt mõjutada.

Tähised ja teated

Kui taseme kontrollimisel tekib viga, siis kuvatakse juhi ekraanil teade.

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P6-XC40-1746-Driver Information Module, Soul symbol suspension

Vedrustus

Välja lülitatud kasutaja poolt

Kasutaja on aktiivse automaatse taseme seadistamise käsitsi välja lülitanud.

P6-XC40-1746-Driver Information Module, Soul symbol suspension

Vedrustus

Ajutiselt vähendatud jõudlus

Aktiivse automaatse taseme seadistamise jõudlus on süsteemi liigse kasutamise tõttu ajutiselt vähenenud.

P6-XC40-1746-Driver Information Module, Soul symbol suspension amber lining

Vedrustus

Vajab hooldust

On tekkinud rike. Minge esimesel võimalusel teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

P6-XC40-1746-Driver Information Module, Soul symbol suspension red lining

Vedrustuse rike

Peatu ohutult

On tekkinud kriitiline rike. Peatage auto ohutult ja laske see teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust. transportida (tõstetuna, nii et kõik rattad on platvormil).

P6-XC40-1746-Driver Information Module, Soul symbol suspension amber lining

Vedrustus

Aeglustage Sõiduk liiga kõrge

On tekkinud rike. Kui teade kuvatakse sõitmise ajal, võtke ühendust teenindusegaSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

P5-S90/V90/XC90-1617-Driver display-Soul symbol-Height adjustment

Vedrustus

Autom. reguleerimine, auto tase

Taseme kõrguse reguleerimine sihtkõrgusele on pooleli.


Kas sellest oli abi?