Tutvuge oma juhendiga

XC90 Twin Engine
2018

Hübriidi teave

13 Tulemused

Hübriidaku näidik

Hübriidaku näidik näitab hübriidaku energiataset.

Ajamisüsteemid

Volvo Twin Engine ühendab endas sisepõlemismootorit, mis käitab esirattaid, ja elektrimootorit, mis käitab tagarattaid.

Üksusega Twin Engine seotud sümbolid ja sõnumid juhi ekraanil

Juhiekraanil võidakse kuvada rakendust Twin Engine puudutavaid sümboleid ja teateid. Neid võidakse kuvada ka koos üldiste teabe- ja hoiatussümbolitega, mis kustuvad pärast probleemi lahendamist.

Hübriidakudega sõiduki pikaajaline hoiustamine

Kui autoga pikka aega (rohkem kui 1 kuu) ei sõideta peaks hübriidaku kahjustamise vältimiseks olema aku laetuse tase ligikaudu 25% nagu on näidatud juhiekraanil.

Elektrimootoriga sõitmine

Elektritoitel sõitmisel pakub Volvo Twin Engine väikest kütusekulu, vähe heitgaase ja suurt võimsust.

Elektrijõul töötava auto sõiduulatust mõjutavad tegurid

Auto elektriline sõiduulatus sõltub mitmest tegurist. Läbitava vahemaa pikkus oleneb tingimustest ja oludest, milles autoga sõidetakse.

Sisepõlemismootori käivitamine ja seiskamine mootoriga Twin Engine

Täiustatud juhtsüsteem korraldab sisepõlemismootori, elektrimootori või nende mõlema üheaegset tööd. Elektrimootori kasutamisel võib auto mõnikord eritingimustel sisepõlemismootori käivitada automaatselt, näiteks madala välistemperatuuri korral, mis on täiesti normaalne. Lisaks käivitub mootor alati, kui hübriidaku laetuse tase on madal.

video

Sõidurežiimid

Sõidurežiimi valik määrab auto sõiduomadused, et sõidukogemust paremaks muuta ja eritingimustes sõitmist kergendada.

Funktsioonid "Hold" ja "Charge"

Teatud juhtudel võib sõidu ajal hübriidaku laetusastme haldamine tulla kasuks. See on võimalik funktsioonidega Hold ja Charge, mis on saadaval kõikides sõidurežiimides.

Hübriidaku

Auto on varustatud elektrimootoriga töötamiseks hooldusvaba laetava liitiumioonakuga.

Ökonoomne sõiduviis

Sõitke ökonoomselt ja loodust säästvalt - sõitke sujuvalt, mõelge ette ja kohandage oma sõidustiili ja kiirust vastavalt sõidutingimustele.

Hübriidinäidik

Sõidurežiimides Hybrid ja Pure kuvatakse juhi ekraanil hübriidinäidik, mis aitab juhil energiatõhusamalt sõita.

Üldinfo Twin Engine kohta

Twin Engine süsteemiga auto sõidab nagu tavaline auto, kuid teatud funktsioonid on tavalise, ainult bensiini või diisliga töötava autoga võrreldes erinevad. Elektrimootor veab autot põhiliselt väikestel kiirustel, bensiinimootor suurtel kiirustel ja aktiivsema sõidustiili korral.