Pilot Assist

Pilot Assist ja kokkupõrkeohu hoiatus

Uuendatud 7/23/2018

Kokkupõrkeohu hoiatus

P5-1546-Pilot Assist Princip m Koll-varning

Kokkupõrkehoiatuse hoiatustuli esiklaasilJoonis on illustreeriv, osad võivad olenevalt auto mudelist erineda..

Pilot Assist kasutab umbes 40% jalgpiduri võimsusest. Kui autot peaks pidurdama järsemalt, kui Pilot Assist seda võimaldab, ent juht ei tee seda, lülituvad sisse märgutuli ja helisignaal. See annab juhile teada, et vaja on kiiresti tegutseda.

Märkus

Tugev päikesevalgus, äärmuslikud valguskontrastid, päikeseprillide kasutamine või kõrvale vaatamine võivad raskendada visuaalse hoiatussignaali nägemist tuuleklaasil.

Hoiatus

Pilot Assist annab hoiatuse ainult sõidukite kohta, mille kaamera- ja radarisüsteem tuvastati ─ seetõttu ei pruugita hoiatust edastada või võib see viibida.

  • Ärge kunagi oodake hoiatust, vaid pidurdage alati vastavalt vajadusele!

Kas sellest oli abi?