Tutvuge oma juhendiga

XC90 Twin Engine
2018

Navigeerimine

11 Tulemused

Kaardinavigatsiooni korduma kippuvad küsimused*

Järgmised on korduma kippuvad küsimused navigatsioonisüsteemi kohta.

Kaardinavigatsioon* keskekraanil

Sensus Navigation kuvatakse eri viisil ja seda saab erinevalt kasutada, nt keskekraani kaudu.

Sümbolid ja nupud kaardil*

Keskekraani kaardil kuvatakse sümboleid ja värve, mis annavad teavet erinevate teede ja piirkondade kohta, mis on auto asukoha lähedal ning selle liikumismarsruudil. Vasakul pool on tööriistariba eri sätete nuppudega.

video

Kaardinavigatsiooni* häälega juhtimine

Häälkäskudega võib aktiveerida mitut navigatsioonisüsteemi funktsiooni.

Sensus Navigation*

Sensus Navigation on satelliidipõhine liiklusinfo ja -juhiste süsteem.

Kaardinavigatsioon* esiklaasinäidikul*

Funktsiooni Sensus Navigation saab esitada ja kasutada mitmel viisil, nt esiklaasinäidiku abil.

Kaardinavigatsiooni autoriõigus*

Kaardi kuvamise aktiveerimine ja inaktiveerimine* juhiekraanil

Sihtkoha määramisel kuvatakse kaart juhiekraanil automaatselt. Kaardi saab avada ka ilma sihtkoha sisestamata.

Kaardinavigatsiooni litsentsileping*

Litsents* on leping, mis annab õiguse teatud toimingute tegemiseks või kasutada kellelegi teisele antud luba vastavuses lepingus toodud nõuete ja tingimustega.

Kaardinavigatsiooni aktiveerimine ja inaktiveerimine*

Navigatsioonisüsteem aktiveerub automaatselt juhiukse avamisel ning deaktiveerub ainult siis, kui juht väljub autost ja paneb selle lukku.

Kaardiga navigeerimine* juhiekraanil

Funktsiooni Sensus Navigation saab kuvada ja kasutada mitmel viisil, nt juhi ekraanil.