Välisvalgustus

Aktiivne kaugtuli

Uuendatud 7/23/2018

Aktiivsed kaugtuled on funktsioon, mis kasutab tuuleklaasi ülaservas paiknevat kaameraandurit vastutulevate liiklejate esitulede valguse või eessõitvate sõidukite tagatulede valguse tuvastamiseks, millest juhinduvalt lülitab kaugtuled ümber lähituledele.

P5-1617 Stalk with turning ring in AHBC position

Aktiivsed kaugtuled aktiveeritakse roolikangi valikunupuga asendisse .

Funktsioon võib arvesse võtta ka tänavavalgustust. Kaugtuled lülitatakse välja, kui kaameraandur ei näe enam eespool liikuvaid või vastutulevaid sõidukeid.

Funktsioon saab käivituda sõites pimedas kiirusel ligikaudu 20 km/h (ligikaudu 12 mph) või kiiremini.

Kui aktiivsed kaugtuled lülitatakse välja siis, kui põhituled põlevad, lülituvad lähituled automaatselt sisse.

Kui aktiivsed kaugtuled on sisse lülitatud, helendab juhiekraanil valge sümbol .

Kaugtulede sisselülitamisel põleb sümbol sinisena. See kehtib ka LED-esitulede kohta, kui kaugtuli on osaliselt lähituledele lülitunud, st kui tuli põleb eredamalt kui lähituled.

LED

LED (Light Emitting Diode) (valgusdiood)

-esituledega auto*

Kui aktiivsed esituled on sisse-/väljalülitusfunktsioonigaSõltub auto varustusastmest., lülituvad tuled tagasi kaugtuledele ligikaudu sekundi jooksul pärast seda, kui kaameraandur ei tuvasta enam läheneva sõiduki esitulesid või eesliikuva sõiduki tagatulesid.

Kui aktiivsed esituled on kohanduvadSõltub auto varustusastmest., siis erinevalt tavalisest pimestuskaitsest jäävad lähituled koos kaugtuledega põlema mõlemal pool vastutulevaid või eessõitvaid sõidukeid – pimestuskaitset rakendatakse ainult otse sõidukile suunatud valguvihule.

P5-1507 Principle AHBC2

Kohanduv funktsionaalsus Lähituli otse vastutulevate sõidukite suunas, kuid kaugtule püsimine mõlemal pool sõidukit.

Tuled lülituvad täiskaugtuledele ligikaudu sekund pärast seda, kui kaamerasensor ei tuvasta enam vastutuleva liikluse esitulesid ega eesõitvate sõidukite tagatulesid.

Aktiivse kaugtule piirangud

Kaameraanduril, millel funktsioon põhineb, on piirangud.

P5-1519 Symbol Active HeadBeamTempUnavailable

Kui see sümbol kuvatakse juhiekraanil koos teatega Aktiivsed kaugtuledAjutiselt pole saadaval, siis tuleb lähi- ja kaugtulesid lülitada käsitsi. Roolikangi valikunupp võib ikka olla asendis . Sümbol nende teadete kuvamisel kustub.

P5-1519 Symbol FactoryMode_104

Sama kehtib ka siis, kui nimetatud sümbol ilmub koos teatega Tuuleklaasi andurAndur blokeeritud, vt kasutusjuhendit.

On võimalik, et aktiivsete kaugtulede kasutamine on ajutiselt blokeeritud, nt tiheda udu või paduvihma korral. Aktiivsete kaugtulede taas kasutatavaks muutudes või takistuse eemaldamisel tuuleklaasi anduritelt teade kustub ja süttib sümbol .

Hoiatus

Aktiivsed kaugtuled aitavad soodsates oludes saavutada optimaalset valgusvihku.

Juht vastutab alati lähi- ja kaugtulede vahel käsitsi ümberlülitamise eest, kui liiklusolukord või ilmastikutingimused seda nõuavad.


Kas sellest oli abi?