Välisvalgustus

Lähituled

Uuendatud 7/23/2018

Kui sõidate nii, et roolikangi pöördlüliti on asendis , lülituvad lähituled hämaras või pimedas automaatselt sisse siis, kui auto elektrisüsteem on süüteasendis II või mootor töötab.

P5-1617 Stalk with turning ring, low beam

Keerake hoova valikulüliti asendisse AUTO.

Kui roolikangi rõngaslüliti on asendis , aktiveeruvad lähituled tagumise udutule sisselülitamisel automaatselt.

Lähituled süttivad, kui keerate roolikangi pöördlüliti asendisse , kui auto elektrisüsteem on süüteasendis II või mootor töötab.

Tunneli tuvastamine

Auto tuvastab automaatselt tunnelisse sõitmise ning lülitab päevatuledelt ümber lähituledele.

Pange tähele, et vasakpoolse roolikangi pöördlüliti peab tunnelite tuvastamiseks olema asendis.


Kas sellest oli abi?