Telefon

Bluetoothi seadmete sätted

Uuendatud 7/10/2020

Bluetoothi seadmete sätted

Bluetoothi kaudu ühendatud seadmed.

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage SideBluetooth-seadmed ja valige seadistused.

  • Lisa seade – uue seadme sidumise alustamine.
  • Paaristatud seadmed – loendab registreeritud/seotud seadmed.
  • Eemalda seade – eemaldab ühendatud seadme.
  • Sellele seadmele lubatud teenused – määrab seadme kasutusvalikud: helistamine, sõnumite saatmine / vastu võtmine, meediumi voogedastamine ja Interneti-ühendusena kasutamine.
  • Internetiühendus - ühendab auto Internetti seadme Bluetooth-ühenduse kaudu.

    Kas sellest oli abi?