Aktiivne parkimisabi

Aktiivse parkimisabi teated*

Uuendatud 7/9/2020

Aktiivse parkimisabi teated*

Aktiivse parkimisabi PAP Park Assist Pilot sümboleid ja teateid saab kuvada juhiekraanil ja/või keskekraanil.

Järgnevas tabelis on näited.

Teade

Spetsifikatsioon

Parkimisabi süsteem

Andurid blokeeritud, vajavad puhastamist

Üks või mitu funktsiooni andurit on blokeeritud, kontrollige ja parandage esimesel võimalusel.

Parkimisabi süsteem

Pole saadaval Vajab hooldust

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust töökojaga - soovitatavalt Volvo autotöökojaga.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi .

Kui teade jääb alles: võtke ühendust töökojaga (soovitame volitatud Volvo teenindust).


Kas sellest oli abi?