Automaatne kiirusepiiraja

Automaatne kiiruspiiraja

Uuendatud 7/9/2020

Automaatne kiiruspiiraja

Automaatse kiiruspiiraja (ASLAutomatic Speed Limiter) funktsioon aitab juhil kohandada maksimaalselt liikumiskiirust vastavalt liiklusmärkidele.

Kiiruspiiraja funktsiooni (SLSpeed Limiter) saab lülitada ümber automaatsele kiiruspiirajale ASL.

Automaatne kiiruspiiraja kasutab liiklusmärgi teabe (RSIRoad Sign Information) funktsiooni teavet, et kohandada auto maksimaalset liikumiskiirust.

Hoiatus

  • Funktsioon ASL on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Isegi siis, kui juht näeb kiiruspiiranguga liiklusmärki selgelt, võib liiklusmärkide tuvastamise funktsiooni RSI esitatav kiirusteave funktsoonile ASL olla vale – sellistel juhtudel peab juht ise sekkuma ja valima õige kiiruse.
  • ASL ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.
  • Vt ka jaotist "Liiklusmärgi teabe piirangud".

Kas SL või ASL on aktiivne?

Sümbol juhiekraanil näitab, milline kiiruspiiraja on aktiivne.

Tähis

SL

ASL

P5-15w07-Speed Limit adapt symbol

VALGE sümbol: funktsioon aktiivne, HALL sümbol: ooterežiim.

P5-1507-TabellSymbol Automatisk SL 10x10

Liiklusmärgi sümbolVaadake järgmisest jaotisest "ASL sümbol" sümboli värvi tähendust. pärast piirangut "70": ASL on aktiivne.

ASL sümbol

P5-1507-TabellSymbol Automatisk SL 10x10

Liiklusmärgi sümbol (kuvatakse spidomeetri keskel koos salvestatud kiirusenäiduga "70") võidakse kuvada kolmes värvitoonis.

Liiklusmärgi sümboli värv

Tähendus

Rohekaskollane

ASL on aktiivne

Hall

ASL on lülitatud ooterežiimi

Kollane/oranž

ASL on ajutiselt ooterežiimis – nt kuna liiklusmärki ei tuvastatud.


Kas sellest oli abi?