Blind Spot Information

BLIS*

Uuendatud 7/9/2020

BLIS*

Funktsioon BLISBlind Spot Information Systems aitab juhil tuvastada sõidukist diagonaalselt taga ja kõrval asuvaid sõidukeid, et aidata juhil sõita tiheda liiklusega teedel, kus on mitu samasuunalist sõidurada.

BLIS on juhiabisüsteem, mis hoiatab juhti järgnevates olukordades:

  • sõidukid auto pimealal
  • kiiresti lähenevad autod autole kõige lähemal vasakul ja paremal sõidurajal.
P5-1507-BLIS Mirror

BLIS tule asukohtPilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist..

Indikaatortuli
Funktsioon aktiveeritakse/deaktiveeritakse keskekraani funktsioonivaates nupu BLIS vajutamisega.
P5-1507-BLIS Princip

BLIS tööprintsiip

Pimenurga ala
Kiiresti läheneva sõiduki ala.

Funktsioon BLIS toimib kiirustel üle 10 km/h (6 mph).

Süsteem reageerib järgmistel juhtudel:

  • teie autost sõidetakse mööda
  • teine sõiduk läheneb kiiresti teie autole.

Juhul kui BLIS tuvastab sõiduki tsoonis 1 või kiirelt läheneva sõiduki tsoonis 2, süttib vastava külje küljepeeglis märgutuli ja jääb põlema. Kui juht lülitab hoiatusega samal küljel sisse suunatule, hakkab põlev märgutuli intensiivsema valgusega vilkuma.

Märkus

Lamp süttib auto sellel küljel, kus süsteem avastas sõiduki. Kui autost möödutakse korraga mõlemalt poolt, süttivad mõlemad lambid.

Hoiatus

  • Funktsioon BLIS on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Sõiduraja vahetamisel vastutab ohutuse eest alati juht.
  • BLIS ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Kas sellest oli abi?