Tutvuge oma juhendiga

XC90 Twin Engine
2019 Early

City Safety

10 Tulemused

City Safety

City Safety hoiatab juhti visuaalsete, heliliste ja pidurdushoiatustega, et aidata juhil märgata ootamatult ilmuvaid jalakäijaid, jalgrattureid, suuremaid loomi ning sõidukeid; seejärel üritab auto automaatselt pidurdada, kui juht ise mõistliku aja jooksul ei reageeri.

Funktsiooni City Safety parameetrid ja alamfunktsioonid

City Safety aitab vältida kokkupõrget eesoleva sõiduki, jalgratturi, jalakäija või suure loomaga, vähendades automaatpidurdamise kaudu auto kiirust.

Hoiatuskauguse seadistamine City Safety

City Safety on alati aktiveeritud, kuid juht saab valida funktsiooni hoiatuskauguse.

City Safety teated

Juhiekraanil võidakse kuvada rakendust City Safety puudutavad teated.

Funktsiooni City Safety piirangud

Funktsioon City Safety võib olla teatud olukordades piiratud.

City Safety pidurdab lähenevate sõidukite ees

City Safety aitab juhil kasutada hädapidurdust, kui lähenev sõiduk liigub teie auto rajale.

City Safety ristuvas liikluses

City Safety aitab sõidukijuhti pööramisel ja ristmikul teise vastutuleva sõiduki raja ületamisel.

Funktsiooni City Safety piirangud ristuva liikluse korral

Teatud juhtudel tekib funktsioonil City Safety probleeme juhi abistamisel kokkupõrgete vältimiseks.

City Safety, kui vältimismanöövrid on takistatud

Kui kokkupõrget ei saa üksnes roolimisega ära hoida, aitab City Safety juhti varem pidurdama hakkamisega.

Takistuste tuvastamine funktsiooniga City Safety

City Safety suudab tuvastada takistusi nagu näiteks teisi sõidukeid, jalgrattureid, suuri loomi ja jalakäijaid.