City Safety

City Safety pidurdab lähenevate sõidukite ees

Uuendatud 7/9/2020

City Safety pidurdab lähenevate sõidukite ees

City Safety aitab juhil kasutada hädapidurdust, kui lähenev sõiduk liigub teie auto rajale.

Kui vastutulev sõiduk liigub teie auto rajale ja kokkupõrget pole võimalik vältida, võib City Safety vähendada auto kiirust, et vähendada kokkupõrke mõju.

P5+6-1817 CitySafety bromsar för mötande
Teie auto
Vastutulevad sõidukid

Selleks et see funktsioon töötaks, peavad olema täidetud järgmised tingimused.

 • Teie auto peab liikuma kiiremini kui 4 km/h (3 miili/h).
 • Teelõik peab olema sirge.
 • Autorajal peavad olema selged rajamärgistused.
 • Teie auto peab oma sõidurajal paiknema otse.
 • Vastutulev auto peab olema teie autoraja märgistuste sees.
 • Vastutuleva sõiduki tuled peavad põlema.
 • See funktsioon toimib vaid otsekokkupõrgete korral.
 • See funktsioon tuvastab vaid nelja rattaga sõidukeid.
 • Selle funktsiooni jaoks on vaja toimivaid elektrilisi turvavöö eelpinguteid (vt jaotist „Turvavöö eelpinguti”).

Märkus

Funktsioon kasutab auto kombineeritud kaamerat ja radariseadet, millel on teatud üldised piirangud, vaadake vastavalt jaotiseid „Kaamera piirangud“ ja „Radariseadme piirangud“.

Hoiatus

 • Funktsioon „City Safety vastutuleva liikluse pidurdussüsteem“ on abivahend, mis aitab suurendada sõiduohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
 • Hoiatused eelseisvast kokkupõrkest vastu liikuva autoga ja pidurdamisega sekkumine toimuvad alati liiga hilja.
 • Ohu tuvastamisel ei tohi juht oodata kokkupõrkamise hoiatust või funktsiooni City Safety rakendumist, vaid peab pidurdama.
 • City Safety ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Kas sellest oli abi?